Iva Kolorenčová – KRAJINOU

Vernisáž výstavy prací Ivy Kolorenčové proběhla v rámci 48. koncertu  v kapli sv.  Jana Nepomuckého na Poušti nad Železným Brodem. Své pokračování má v prostorech národopisné expozice na Bělišti do 24. listopadu 2019.

Iva Kolorenčová (*1981) výtvarnice a designérka žijící a pracující v Ústí nad Labem.

Vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Poté graduovala v Ateliéru skla u Ilji Bílka na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem (2000-2006). Během studia absolvovala stáž na Kymenlaakso polytechnic ve finské Kouvole a Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Mezi roky 2008 a 2017 působila jako odborná asistentka v Ateliéru skla na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. V současné době je v doktorském programu Vizuální komunikace na FUD UJEP a pracuje v Regionálním muzeu v Teplicích.
Co se týče umělecké praxe, jejím častým vyjadřovacím prostředkem se stal skleněný materiál, zpracovává ho nejrůznějšími technikami a používá nejrozličnější formy. V rámci experimentu zkoumává a posouvá jeho hranice. Další polohu tvoří zájem o barevnost, která se specificky projevuje v jejích malbách.
Obě polohy představuje na Bělišti v Železném Brodě. Vystavené práce propojuje téma krajiny, její poetiku, mentální obraz.
“Nad Labem” je soubor skleněných obrazů vytvořený klasickou technikou malby na skle, vypalovacími barvami. Tématem je zachycení imprese polabské krajiny, která je umocněna předním a zadním plánem. Téma kaňonu Labe je zobrazeno i v malbách větších formátů. na kartonu.
Nejnovějším přírůstkem do kategorie experimentu se skleněným materiálem a barvou jsou dva pohledy z brodského návrší. Obrazy jsou vytvořeny vlastní technikou zpracování černého plochého skla, jejíž barevný potenciál doplňuje termochromní barva (systém), která má tu vlastnost, že při změně okolní teploty se zabarvuje a do skleněného monochromního obrazu vnáší barevnou dynamiku, odkazující k proměnlivosti přírodních procesů.