Z muzejního depozitáře

 

V letošním roce si připomínáme sto let od založení Sklářské školy v Železném Brodě. Městské muzeum, v této souvislosti, čtenáře seznámí se sbírkovými předměty spjatými s historií této, pro naše město, významné instituce.
 
Skleněná pamětní medaile

Posledním předmětem, kterým si letos připomínáme stoleté výročí existence sklářské školy, je skleněná pamětní medaile k devadesátému výročí vzniku sklářské školy. Má podobu skleněného puku o průměru 7cm a tloušťce 1cm a byla vyrobena ve dvou barevných variantách – křišťálové a černé. Na aversu je nízký reliéf loga sklářské školy na reversu jsou letopočty 1920 a 2010, povrch je Přebroušený a vyleštěný. Jednoduchá výtvarná podoba pamětní medaile pravděpodobně ani nemá svého autora, formu pro mačkání vyrobil Jaroslav Balatka (někdejší dílenský vedoucí tehdy již zaniklého oboru sklářských forem). Medaile byly realizovány v huti sklářské školy. Logo školy, použité na přední straně, navrhla ak. mal. Eva Vlasáková už v roce 1970 k padesátému výročí existence školy a o jeho kvalitě a nadčasovosti svědčí skutečnost, že se v nezměněné podobě používá dodnes.
Výrobou této medaile škola navázala nejen na dlouhou tradici vydávání pamětních předmětů, ale i na použití skla jako tradičního materiálu pro jejich výrobu. V dávné i nedávné minulosti bylo obvyklé, že se k různým slavnostním příležitostem a událostem vydávaly upomínkové předměty a ve sklářském kraji se na jejich výrobu zhusta používalo sklo. V muzejních sbírkách se nachází několik desítek skleněných plaket nebo medailí, skleněných odznaků a dalších skleněných upomínkových předmětů. Nejstarší z nich je skleněný medailonek vydaný u příležitosti konání Krajinské hospodářsko-průmyslové výstavy v Železném Brodě v roce 1893.
 
PH