Z muzejního depozitáře – leden

 

V letošním roce si připomínáme sto let od založení Sklářské školy v Železném Brodě. Městské muzeum, v této souvislosti, čtenáře seznámí se sbírkovými předměty spjatými s historií této, pro naše město, významné instituce.

 

Myšlenka založit českou sklářskou školu v Železném Brodě vznikla již před první světovou válkou. Její vznik by podpořil místní skláře vyrábět a prodávat vlastní a originální zboží, které by je zbavilo závislosti na sousedním Jablonci. Zemské zastupitelstvo země české vyslalo roku 1905 deputaci do Vídně, v čele s Karlem Kramářem, s žádostí na zřízení nové školy. Návrh se však nesetkal s pochopením centrálních úřadů rakousko-uherské monarchie a proti byli také jablonečtí podnikatelé a liberecká Obchodní a živnostenská komora. Výsledkem celého jednání bylo pouze povolení zřídit krátký pasířský kurz. Po vzniku československého samostatného státu se konečně podařilo tuto ideu uskutečnit. V roce 1919 Národní shromáždění žádosti vyhovělo a rozhodlo o založení první české sklářské školy. Státní odborná sklářsko-obchodní škola přivítala své studenty na podzim roku 1920. Zatímním správcem školy byl jmenován profesor, sochař a cizelér Antonín Karč, profesor odborné školy šperkařské v Turnově. Škola se od svého založení potýkala s mnoha problémy. Vedle nedostatku odborných pedagogů, základního vybavení a zařízení, neměla ani svou vlastní školní budovu a sídlila v pronajatých prostorách rozptýlených po celém městě. Prvním předmětem vybraným k výročí školy je fotografie z roku 1925, na které je zvěčněna výstava prací studentů a profesorů školy. Fotografie zachycuje nejen práce už vzniklé pod vedením prvního ředitele školy Aloise Meteláka, ale také prostor v budově dnešní pošty, kde škola prozatímně sídlila. Na fotografii jsou kromě rytého a broušeného skla vidět i drátkové železnobrodské figurky a váza vlevo na stole je dodnes součástí muzejní sbírky skla. Uveřejněná fotografie pochází ze souboru více než čtyř set fotografií, na kterých jsou zdokumentovány jak školní výstavy, tak především jednotlivá díla, která ve škole vznikla od jejího počátku do konce čtyřicátých let.
PH a DŘ