Badatelna

 
Muzejní badatelna je přístupná pro všechny zájemce o studium sbírkového a knihovního fondu. Její provoz se řídí platným badatelským a knihovním řádem. Návštěvu je nutné předem domluvit se zaměstnanci muzea.