Numismatika

 
Numismatická podsbírka (signatura N, 341 inventárních čísel k 2/2016) obsahuje oběžné i pamětní mince z období Rakouské monarchie (zlatníková i korunová měna), období První republiky a období poválečné. Období let 1918–1938 je zastoupeno především pamětními medailemi (Ag i Au), dukátovými ražbami a plaketami. Kompletně je ve sbírce obsažena státní produkce pamětních mincí poválečného období (1945–1953). Podsbírka obsahuje i několik pamětních medailí z průmyslových výstav a plaket vydaných k význačným událostem. Sbírka vznikla z darů jednotlivých osob, větší kolekci darovala Česká státní spořitelna v roce 1952.