Obrazy

 
Podsbírka obrazů (signatura Ob, 1119 inventárních čísel k 2/2016) obsahuje práce z časového období od první poloviny 17. století do 80. let 20. století. Obsahuje jak práce lidových, tak i profesionálních malířů. Nejstarším předmětem je barevná malba na pergamenu s církevním námětem datovaná do roku 1673, která pochází ze sbírek Otakara Hrušky. Podsbírka obrazů obsahuje několik větších a významnějších celků. Přesah do etnografické sbírky má soubor devadesáti kolorovaných kreseb J. V. Scheybala, více než šedesát lidových podmaleb na skle a soubor více než 150 maleb na plechu z malířské díly Schöffelovy manufaktury z Rychnova na Nisou. Dalšími většími celky jsou malby a grafiky českých a německých malířů a grafiků (30ks) z období 20.–30. let 20. století, které do obrazárny muzea v roce 1940 původně jen zapůjčilo tehdejší Ministerstvo školství a národní osvěty (jedná se o reprezentativní zastoupení autorů narozených okolo přelomu 19. a 20. století – Baruch, Kaláb, Moravec, Podešva, Šimák, Silovský, Toyen…). Grafická tvorba je zastoupena například 13 grafickými listy zakoupenými Muzejním spolkem na výstavě Česká grafika, která se v Železném Brodě konala v roce 1943. V tomto celku jsou zastoupeni významní grafici období 1. republiky (Jiřincová, Bouda, Vik, Macková, Ranný, Kobliha…). Další celek českých autorů se do železnobrodského muzea dostal převodem z Oblastní galerie v Liberci na počátku 60. let 20. století (Válová, Solovjevová, Volf, Born, A. Beran, Urbánek, Kazdová, Fišárek, Pokorný, Hýsek…). V podsbírce obrazů jsou zastoupeni také regionální a železnobrodští autoři Rada, Skrbek, Kaván, Metelák, Tockstein, Přenosil, Žák, Dostrašil, Hudský, Žídek, Maischeider.

Zastoupeno je také mnoho anonymních lidových maleb převážně s náboženskými motivy.

Kuriozitou je soubor 120 předloh a grafických listů z pozůstalosti železnobrodského malíře Františka Maischeidera.