Plastiky

 
Podsbírka plastik (správněji soch) je početně nejmenší skupinou sbírkového fondu (signatura P, 75 inventárních čísel k 2/2016) a obsahuje plastiky i skulptury z různých druhů materiálu.
Podsbírka obsahuje například předměty převedené v roce 1940 z ministerstva školství a národní osvěty (díla renomovaných sochařů Beneše, Vobišové, Handzela). Další z významnějších děl je několik plastik (ženských torz) někdejšího profesora železnobrodské sklářské školy Ladislava Přenosila a dvě práce jeho kolegy sochaře Jaroslava Brychty. Kromě výše jmenovaných prací tvoří podsbírku i předměty darované P. Otakarem Hruškou v roce 1935 (práce Fr. Úprky a Fr. Rouse). Spíše cennými dokumenty než uměleckými díly jsou sádrové odlitky železnobrodského zvonu zrekvírovaného za 1. světové války.