Přírodniny

 
Podsbírka přírodnin (signatura Př, 180 inventárních čísel k 2/2016) obsahuje především minerály z lokalit Kozákov, Nová Paka, Smržovka, Příchovice, Štípek a dalších.