Sklářská expozice

 
V prostoru roubeného průčelí Klemencovska je instalována expozice dokumentující podobu podomácké výroby skla v druhé polovině 19. století, kdy se ze sousedního Jablonecka začal rozšiřovat tehdy nový způsob obživy. Skláři ve svých chalupách vyráběli komponenty skleněné bižuterie broušené na brusném stroji (klemprdě) či vinuté u stolu s petrolejovým kahanem. Součástí expozice jsou ukázky pracovních pomůcek sklářů (sklářský stůl s kahanem, stroje na výrobu a broušení korálků, nářadí) a finálních výrobků.
 
Další část expozice mapuje produkci místních sklářských firem v předválečném období. V roce 1920 byla k podpoře a rozvoji sklářského oboru založena Státní odborná sklářsko-obchodní škola, která měla zajistit přísun kvalifikovaných pracovních sil, nejen řemeslně zručných, ale také umělecky vzdělaných. Mnozí z jejich absolventů posléze založili své vlastní závody na výrobu a rafinaci skla. Ve svém oboru dosáhli výtečných výsledků a železnobrodské sklo se stalo pojmem i ve světě pro svou kvalitu a specifickou uměleckou podobu.
 
Galerie osobností sklářské školy představuje pedagogy a žáky nejdůležitější instituce, která měla zásadní význam na rozvoj umělecké kvality železnobrodského skla. Prostřednictvím vybraných děl se v ní představují nejvýraznější osobnosti, které na sklářské škole studovaly či působily. Za všechny jmenujme dlouholetého ředitele školy arch. Aloise Meteláka, Zdeňka Junu, Jaroslava Brychtu, Miloslava Klingera, Jindřicha Tocksteina a Božetěcha Medka.
 
Výstavní síň Brychtové a Libenského tvoří efektní závěr sklářské expozice. Oba světově proslulí sklářští výtvarníci zde prezentují průřez své společné tvorby. Za umělecký přínos ve vývoji tavené plastiky byli mnohokrát oceněni. Jejich díla se vystavují na celém světě a jsou zastoupena ve sbírkách nejvýznamnějších světových muzeí a galerií.
 
V dětském koutku je návštěvníkům k dispozici stůl se šuplíky plnými barevných korálků. Mohou si zde zkusit vyrobit z korálků jednoduché předměty, jaké jsou k vidění v expozici, nebo šperky podle svých vlastních návrhů.