Současnost

 
Městské muzeum v Železném Brodě je příspěvkovou organizací města Železný Brod. Svoji podstatou i charakterem sbírek je muzeem lokálního významu. Nevznikalo jako specializované muzeum, proto je jeho sbírkový fond velmi rozmanitý a obsahuje předměty jak z oborů humanitních, tak přírodovědných. Tím se struktura sbírkových fondů podobá ostatním městským muzeím, která ve většině případů prošla stejnou cestou vývoje. Oproti jiným má ale svou specifickou sbírku, která vychází z místní tradice – sbírku skla a bižuterie. Své sbírky muzeum prezentuje v rámci dvou stálých expozic i krátkodobých výstav.